Amikor az agy már halott a szervek életeket menthetnek. Hogyan?

Donor

A magyar köznyelvben is jól ismert donor kifejezés a latin dono szóból származik, ami azt jelenti, én adok, adományozok, ajándékot adok. A donor kifejezés jelentése pontosan: az, aki ad, vagyis adományozó. A "donor" tehát ajándékot ad valakinek. Ajándékot adni nemes, nagylelkű cselekedet. Az ajándékozó jó ember, másoknak jót tesz, örömet szerez.

Szervátültetés vonatkozásában a donor tehát ajándékot ad valakinek, örömet szerez valakinek azzal, hogy valamilyen szervet, vagy szövetet ad magából másnak, hogy annak életét megmentse, illetve könnyebbé, szebbé tegye.

Agyhalott (cadaver) donor

A kadáver szó azt jelenti, hogy halott, holttest.

A kadáver donor tehát olyan holttest, amely "adományozza" a szervét transzplantáció céljára. A hatályos jogszabályok és az orvosi gyakorlat Magyarországon dobogó szívű agyhalottakból teszi lehetővé a kadáver donációt. Vagyis ha életében az elhunyt nem tiltotta meg, hogy halála után a még működő, egészséges szerveit gyógyítás céljára (szervátültetésre) felhasználják, akkor adományozó válhat belőle.

Élő donor

Az az élő személy, aki szervet, szövetet adományoz más személybe való átültetés céljából.

Élő személy csak páros szervet, vagy olyan szerv részletét (szervszegment) adományozhatja, amelynek eltávolítása esetén a szerv jelentősebb funkciókiesés nélkül működik tovább (vese, máj vagy tüdő).

Szervet cselekvőképes személy abban az esetben adományozhat, ha a donor

a) egyeneságbeli rokona,
b) egyeneságbeli rokonának testvére,
c) testvére,
d) testvérének egyeneságbeli rokona,
e) vagy bizonyíthatóan szoros
érzelmi kapcsolatban állnak egymással.

Ez utóbbi esetben a donor és a recipiens együttes kérelmét a kórházi etikai bizottság vizsgálja meg. A kórházi etikai bizottság akkor járul hozzá a szervkivételhez, ha meggyőződött róla, hogy a donor és a recipiens között szoros érzelmi kapcsolat áll fenn és az adományozás ellenérték nélkül, valamint kényszertől, fenyegetéstől és megtévesztéstől mentesen történt. A donor beleegyezését közokiratba kell foglalni.