Amikor az agy már halott a szervek életeket menthetnek. Hogyan?

http://www.transzplant.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

http://donacio.ovsz.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trapilap.hu

 

 

 

 

 

 

http://www.vorsz.hu

 

 

 

http://www.transalap.hu

 

Magyar Transzplantációs Társaság (MTT)

A szervezet küldetése a hazai transzplantológia fejlesztése, a tagok tudományos ismereteinek bővítése, valamint további célja az, hogy őrködjön tagjai erkölcsi tekintélye felett és érvényesítse erkölcsi és anyagi érdekeiket a közérdekkel összhangban, ismertesse a tudományág hazai és külföldi eredményeit, elősegítse a tudományos eredmények gyakorlati felhasználását, a magyar kutatási eredmények minél szélesebb körű megismertetését bel- és külföldön egyaránt. A folyamatban résztvevő orvosok szakmai szervezete. Képzéseket, konferenciákat tartanak, főleg orvosok részére.

 

Országos Vérellátó Szolgálat
Szervkoordinációs Iroda

A Kormány 323/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelete az Országos Vérellátó Szolgálatról meghatározza a szervezet feladatait, ezek között azt is, hogy szervdonáció szervezésével összefüggő koordinációs tevékenységet végez. Ezért a Szolgálat központjában került kialakításra a Szervkoordinációs Iroda, mint önálló szervezeti egység. A donorjelentések, szervkivételek szervezése egyre összetettebb koordinációs tevékenységet igényel. A többszerv-donációk számának és arányának növekedése által akár 100 ember munkájának összehangolása szükséges az eredményes szerveltávolításokhoz. A független szervezet által végzett koordináció segíti a szakemberek munkáját, ideális esetben rövidíti a szervezési időt és ezzel hozzájárulhat a szervek transzplantációs célú felhasználhatóságához. A szervezési tevékenység ellátásához a Szervkoordinációs Iroda non-stop ügyelet biztosításával és ingyenesen hívható donorjelentő zöldszámmal járul hozzá.
A mindennapos szervezési tevékenység mellett a szervezet budapesti központja koordinátor, orvos és szakdolgozó továbbképzéssel, donációösztönző tevékenységgel is foglalkozik.

 

Mihály Sándor
a Szervkoordinációs Iroda vezető koordinátora

Magyar Szervátültetettek Szövetsége (MSZSZ)

Teljes nevén "Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége", 1999-ben alakult. A Szövetség (általában csak így emlegetik) a sport útján történő fizikai rehabilitáció, a kulturális rendezvények útján történő lelki rehabilitáció mellett nagy hangsúlyt fektet, az érdekvédelem területére is. Kiemelten közhasznú szervezet. Működési köre: egészségügy, érdekképviselet, sport, kulturális tevékenység. Mintegy 25 egyesületet foglal magában.

 

Vesebetegek Országos Szövetsége (VORSZ)

A szövetség fő tevékenysége a vesebetegek érdekvédelme. Emellett az őket érintő vitákban, törvények kidolgozásában vesznek részt.

Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért

1991. óta működik. Fő tevékenysége a szervátültetéssel kapcsolatos ismeretterjesztés, a donorok, vagyis transzplantációk számának növelése, és a szervátültetésre váró és szervátültetett emberek rehabilitációja, különös tekintettel a gyerekekre.

Ennek a honlapnak a készíttetője, és az üzemeltetője is az alapítvány.