Amikor az agy már halott a szervek életeket menthetnek. Hogyan?


Egy agy röntgenképe

 


Egy halott agy röntgenképe


(Forrás: Deutsche Stiftung Organtransplantation, Neu-Isenburg

"Der Hirntod als der Tod des Menschen", Schlake/Roosen, Második kiadás, 2001)

 

Hazánkban csak és kizárólag az agyhalott betegekből lehet potenciális donor (kivéve az élő donoros átültetést).

Az agyhalál visszafordíthatatlan, tehát azonos az egyén halálával hagyományos, köznapi értelemben véve. Az agy - azaz a nagyagy, kisagy és az agytörzs - működésének teljes és visszafordíthatatlan megszűnése. Az agyfunkciók, mint például a fájdalomérzékelés, a gondolkodás, a légzés irányítása, az anyagcsere-folyamatok szabályozása végérvényesen elvesznek. Ugyanez a helyzet az agy vérellátásával is. S bár a testet - a szervezet alapfunkcióit, és a transzplantálható szerveket - gépekkel még életben lehet tartani, de ez esetben - ellentétben a kómával - teljességgel kizárható, hogy az agy irányító funkciói és az eszmélet valaha is visszatérnek.

Az agyhalál megállapítása ugyanolyan diagnosztikai feladat, mint valamilyen betegség megállapítása. Rendelet írja elő azonban azt, hogy az agyhalál megállapítását milyen feltételek között, kik végezhetik. Az agyhalált olyan, szakorvosokból alakult bizottság állapíthatja meg, amelynek minden tagja az előírt ismeretekkel rendelkezik, és a munkahelyét vezető igazgatótól a bizottságban való részvételre megbízást kapott.

Az agyműködés végleges megszűnését pontosan meghatározott feltételek egyidejű teljesülésekor észlelt, pontosan meghatározott tünetek együttes jelenléte esetén lehet kimondani. Ha a feltételek vagy a tünetek közül egy hiányzik, az agyhalál nem mondható ki. További biztosítékot jelent, hogy hazánkban a háromtagú szakorvosi bizottság tagjainak egyidejűleg, egybehangzó véleményt kell adni az agyhalál beálltáról. Ha egy eltérő vélemény van, az agyhalál nem mondható ki.

Az agyhalál megállapítása speciális ismereteket igénylő, de szakorvos számára könnyen megtanulható eljárás. Műszeres vizsgálat vagy beavatkozás nélkül is elvégezhető, de szükséges hozzá a kórlefolyás tüzetes megfigyelése, és az idegrendszer agytörzsnek nevezett részének gondos vizsgálata. Ha igazolható az agykárosodás gyógyíthatatlan volta, és valamennyi ún. agytörzsi reflex a kötelező megfigyelési idő alatt mindvégig hiányzik, kimondható az agyhalál.