Amikor az agy már halott a szervek életeket menthetnek. Hogyan?

Kit nevezünk donornak?

Háromféle donor van:

1. Agyhalott (cadaver) donor:

Aki agyhalál állapotába kerül, és életében nem tiltakozott írásban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, annak szervei eltávolíthatóak. A hozzátartozókat ilyen esetben a kezelőorvosnak tájékoztatnia kell a szervkivétel lehetőségéről.

2. Élődonor:

Jelenleg csak a vese, máj és tüdő esetében van erre lehetőség, ha a donor a recipiens
a) egyeneságbeli rokona,
b) egyeneságbeli rokonának testvére,
c) testvére,
d) testvérének egyeneságbeli rokona,
e) vagy bizonyíthatóan szoros érzelmi kapcsolatban állnak egymással.

Ez utóbbi esetben a donor és a recipiens együttes kérelmét a kórházi etikai bizottság vizsgálja meg. A kórházi etikai bizottság akkor járul hozzá a szervkivételhez, ha meggyőződött róla, hogy a donor és a recipiens között szoros érzelmi kapcsolat áll fenn és az adományozás ellenérték nélkül, valamint kényszertől, fenyegetéstől és megtévesztéstől mentesen történt. A donor beleegyezését közokiratba kell foglalni.